Praktische info over de werkwijze van de huisartsen


- De dokters werken volledig op afspraak volgens het rooster te vinden onder het luikje 'Info consultaties huisartsen'. Er is elke dag mogelijkheid tot consultatie in de voormiddag en 's avonds, huisbezoeken worden tussen 12 en 16u ingepland. Wij beperken deze huisbezoeken tot een minimum, daar we in het kabinet veel beter uitgerust zijn om u te kunnen onderzoeken en behandelen.


- Afspraken kunnen gemaakt worden via deze website (onder 'Afspraak maken bij de huisartsen via internet') of via het telefoonnummer 052 46 46 56. Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch aangevraagd worden, en dit voor 11u 's morgens.


- Telefonisch zijn we dagelijks bereikbaar tussen 8h en 12h en tussen 17h en 19h. Voor en na de consultaties en tijdens de huisbezoeken neemt een telesecretariaat van ons over. Het heeft geen zin te vragen om doorgeschakeld te worden naar ons, deze vraag zal u altijd geweigerd worden.


- De dokter neemt ongeveer een kwartier tijd per patiënt. Indien u dus een afspraak wenst voor meerdere personen, dient u ook meerdere afspraken te maken (één afspraak = 1 patient). Indien u zeer uitgebreide of meerdere problemen/klachten met de dokter wenst te bespreken, is het soms ook aan te raden om een langere afspraak te boeken, zodat de afspraken-raadpleging niet al te veel uitloopt. Langere afspraken kunnen enkel door de dokter zelf ingepland worden na een telefonisch contact.


- Voor dringende medische problemen na 19h ’s avonds of tijdens het weekeinde kan u steeds terecht bij de dokter van wacht:

       Na 19u op een weekdag via het nummer 052 46 36 00

       In het weekend of op een feestdag via het nummer 03 361 0 361 (Huisartsenwachtpost Waasland)


Uw elektronische getuigschrift – een eenvoudige en automatische terugbetaling

Sinds dit jaar werken wij met een elektronisch getuigschrift, wat wil zeggen dat u geen papieren getuigschrift meer krijgt op het einde van de consultatie.

Elektronisch attesteren biedt heel wat voordelen:

  • U moet zelf geen stappen meer zetten om terugbetaald te worden: u moet geen kleefbriefje meer plakken en geen papieren getuigschrift meer aan uw ziekenfonds bezorgen.
  • U krijgt sneller uw terugbetaling.
  • Er is minder risico op verlies van uw getuigschriften of overschrijding van de termijn van 2 jaar waarbinnen een terugbetaling mogelijk is.
  • U kan ten alle tijden een bewijs van betaling aan uw huisarts vragen.

Er verandert niets aan de betaling: u betaalt, zoals tevoren, uw raadpleging of uw bezoek aan uw huisarts. Voor onze veiligheid vragen wij om zo veel mogelijk met bankcontact te betalen.

Afspraken betreffende medicatievoorschriften en attesten

( conform Richtlijnen RIZIV en de Orde der Artsen)


Het afleveren van voorschriften, attesten en documenten allerhande maakt een aanzienlijk deel uit van het werk en de verantwoordelijkheid van je huisarts.  Om daarbij de beste zorg voor je gezondheid te garanderen en om anderzijds de overlast voor arts en patiënt te beperken, vinden we het belangrijk om hierover enkele duidelijke afspraken te maken.


MEDICATIE VOORSCHRIFTEN

  1. Het afleveren van voorschriften gebeurt TIJDENS een raadpleging of huisbezoek.
  2. Voor een nieuw op te starten geneesmiddel kom je altijd naar de raadpleging. Geen uitzonderingen mogelijk.
  3. Voor de verlenging van chronische medicatie krijg je voldoende voorschriften tot aan de volgende geplande controle. De tijd tot de volgende controle wordt in overleg bepaald.

Als richtlijn:

voor de pil:

één controle per jaar, baarmoederhalsuitstrijkje om de drie jaar, in sommige gevallen moet dit vaker.

voor opvolging van bloeddruk:

om de zes maanden indien de bloeddruk goed onder controle is en er geen bijkomende aandoeningen zijn.

voor opvolging chronische aandoeningen ( vb. suikerziekte, COPD,…)

om de drie à vier maanden


We begrijpen dat je soms onverwachts één enkel voorschrift ontbreekt. In uitzonderlijke gevallen kan je één enkel voorschrift voor verlenging van chronische medicatie aanvragen zonder raadpleging of huisbezoek.


ATTESTEN EN FORMULIEREN

Het invullen van attesten en formulieren maakt ALTIJD deel uit van een raadpleging. Alleen op deze manier beschikken we over de nodige informatie en tijd om de papieren correct in te vullen en blijft je medisch dossier up-to-date.

Een attest voor werkonbekwaamheid of schoolverlet is alleen geldig na onderzoek door een arts. Zodra je ziek wordt, bel je dus best voor een raadpleging of huisbezoek. Uitzonderingen worden enkel gemaakt in overleg.

Voor een geschiktheidsattest voor sportclub of nieuwe job in het onderwijs houden we eraan een standaard lichamelijk onderzoek uit te voeren. Ook hiervoor kom je dus op raadpleging of maak je een afspraak.